Prosessen å få seg en webside

 

Vi ordner hele prosessen, besøker deres bedrift og garanterer at dere blir fornøyd med resultatet


Uansett hvilke bransje du driver innenfor vil du kunne nå størst mulig publikum ved å presentere deg uavhengig på Internett med en webside.

For at siden skal bli presentabel og nå ditt publikum er det en del ting å ta hensyn til:

 

Du må ha en side som er presentabel med hensyn til bilder og informasjon.

Du må ha et navn på nettet så folk kan finne deg, også kalt DNS.

Siden må ligge på en server som alltid er på Internett.

Det bør også være mulig å søke seg fram til siden ved hjelp av søkemotorer.

 


 

For å oppnå best resultat av sidens utforming og innehold har High Edge IT erfart at det er greit å starte prosessen med å sette opp en prototyp på siden som skal presenteres.

Dette gjør vi etter en samtale på telefon med deres firmarepresentant.

En prototyp er en uferdig side som gir et omriss av hvordan sidens endelige utforming blir, men inneholder lite informasjon om deres firma, og bildene vi benytte kan være upersonlige. Eksempel på en uferdig prototyp side: http://www.isomur.no

 

Neste skritt i prosessen blir et avtalt besøk i deres bedrift hvor vi spør oss frem til innholdet i driften, tar noen bilder eventuelt mottar bilder dere ønsker å presentere.

Vi avtaler også hvilke navn/DNS dere ønsker på Internett.

 

Vi setter nå opp en ferdig side, bestiller DNS og setter den opp på vår server som er åpen på Internett 24 timer i døgnet hele året.

 

Neste steg i prosessen er å publisere siden til søkemotorer som Google, Yahoo, Kvasir etc. Dette gjør vi umiddelbart etter at vi har mottatt DNS slik at søkemotorene kan plukke opp tekst fra sidene vi har satt opp.

 

Du har nå et ansikt ut på Internett som kan oppdateres ved en liten telefon til oss.

 


 

Kostnaden ved å etablere en webside er faktisk ikke høgere enn oppføring i telefonkatalogen men du når et verdensomspennende publikum og får profilert ditt firma på en dekkende måte.

 

Det påløper ikke noe kostnad for å ha websiden på vår server.

 

Vi fakturerer per time for oppdatering av siden når dette blir aktuelt.

 

DNS er en ekstern service som vi betaler et mindre beløp for per år. Dette fakturerer vi dirrekte uten ekstrakostnad.

 

 

 

Konsulent, Zdenko Tudor
Eksempel på våre websider


Offshore firma

Personlig firma

Entreprenørselskap

Under oppføring


 

Berging av tapte data
Vi assisterer med berging av tapte data, sikring mot datatyveri og beskytter mot virus, trojanere og hacking.


Fjerndrifting av nettverk
Fjerndrifting er kostnadseffektivt, tidsbesparende og prisgunstig.

 

Kontakt oss for mer info
 

High Edge IT

Einerveien 14
NO 3185 Skoppum

 

Tlf. 99 00 38 18

 
Google grupper

 

Om oss|Service|Løsninger|Support|Kontakt

Copyright © High Edge IT, 1995