Selvhjelps modellen

Vi er tilgjengelig når du måtte trenge det og forsøker etter beste evne å løse utfordringer i samarbeide med deg per telefon.
For best mulig å assistere Deres firma har vi utviklet et program vi kaller 'Selvhjelps modellen'

 

Selvhjelpsmodellen består i grove trekk av tre punkter:

 

 1 - En resursperson i deres firma som lett kommuniserer med vår help desk.

 2 - Kvalifiserte medarbeidere på vår help desk.

 3 - Tilgang til fjernhjelp på deres server.

 


Superbruker

Gjennom flere års erfaring i support har vi god erfaring med kommunikasjon gjennom en eller flere resurspersoner i firma som har behov for assistanse. En person i firma som viser gode kommunikative evner og kan fjernstyres til enkle oppgaver kaller vi en 'Superbruker'. Superbrukeren kan i mange tilfeller løse enkle oppgaver og spare bedriften for unødvendig tap av arbeidstid, grunnet dataproblemer.


Help desk medarbeidere

Våre help desk medarbeidere er høgskole-/ universitetsutdannet både innen IT og pedagogikk med lang erfaring innen support.


Fjernhjelp

Med tilgang til fjerntilgang til Deres server vil dere øyeblikkelig kunne motta service vi ellers måtte avtale og gjensidig tilpasse tid til. På denne må det vil dere være oppe i full drift umiddelbart etter supportsamtalen. Les mer


 

Modellen er enkel men fungerer utmerket. Vi har per i dag svært fornøyde kunder som ikke ønsker å tenke på situasjonen de var oppe i før de tok kontakt med oss. Det er en glede for oss å se at modellen fungerer og at vi har fornøyde kunder.

 

Med vennlig hilsen, daglig leder, Sanda Knutson

Supportavtale:
1 - Avtaleperiode

2 - Vedlikehold av utstyr og nettverk

3 - Fri veiledning per telefon

4 - On site/fjernhjelp inkludert

5 - Oppgradering til Prioritetskunde

6 - Nettverks dokumentasjon

7 - Endringer ved forespørsel

8 - Taushets erklæring

9 - Kostnads beregning


eksempelGoogle grupper
Om oss|Service|Løsninger|Support|Kontakt

Copyright © High Edge IT, 1995